หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายสำเริง เกิดปั้น
นายก อบต.สระกะเทียม
 


นายสุรพรรณ ตันธุวปฐม
รองนายก อบต.สระกะเทียม


นายบุญสม น้อยกำเนิด
รองนายก อบต.สระกะเทียม
 


นางธัญรัศม์ แสงแก้ว
เลขานายก อบต.สระกะเทียม
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207