หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


ดาบตำรวจบรรพต กันแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สระกะเทียม
โทร : 081-986-2419
 


นายจุฬา สิงห์ลอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สระกะเทียม
โทร : 081-384-7209


นายบุญเลิศ เกษมเทวินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สระกะเทียม
โทร : 081-628-8747
 


นายวสันต์ สมัยสงค์
เลขานุการนายก อบต. สระกะเทียม
โทร : 089-911-9300


ว่าที่ ร.ต.พิพิธนนท์ จินดามรกฎ
ปลัด อบต.สระกะเทียม
โทร : 061-3653549


ตำแหน่งว่าง
รองปลัด อบต.สระกะเทียม
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207