หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สระกะเทียม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา สวนมะม่วง มะพร้าว ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
ลักษณะพื้นที่โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มี คลองสาธารณะ มีคลองชลประทานและคลองส่งน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติและที่ขุดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำน้ำไปใช้ในการอุปโภค และการเกษตร
 
 
จังหวัดนครปฐม มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน แบ่ง ได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่แต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี
 
ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

มีวัดในพื้นที่ จำวน 3 แห่ง คือ
 
วัดสระกะเทียม
 
วัดลาดหญ้าแพรก
 
วัดใหม่ดอนทราย

มีศาลเจ้า จำนวน 4 แห่ง
 
 
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประมาณเดือน เมษายน ทุกปี

กิจกรรมสังเขป รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ประเพณี เข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมสังเขป แห่เทียนพรรษา ทาบุญตักบาตร
ประเพณี วัฒนธรรมไทยทรงดำ ภาษาถิ่น ได้แก่

ภาษาถิ่น คือ ภาษากลาง

ภาษาถิ่นลาวไทยทรงดำ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก

โรงเรียนวัดสระกะเทียม

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง (กศน.) ตำบลสระกะเทียม จำนวน 1 แห่ง
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้าแพรก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกะเทียม
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

ตำรวจสายตรวจตำบล จำนวน 1 ชุด

ที่ทำการอาสาสมัครตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
 
 
ถนนภายในตำบลสระกะเทียม

ลาดยางแอลฟัลท์ติก จำนวน 32 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คูคลองธรรมชาติ จำนวน 3 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คูคลอง (คลองซอย/ส่งน้ำ/ใสไก่ฯ)
    จำนวน 21 สาย

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

ระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
 

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
 
 

มีระบบประปาหมู่บ้านให้บริการครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน และมีประปาส่วนภูมิภาค
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

กลุ่มฝึกอาชีพทำดอกไม้จันท์ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเกษตร หมู่ 1 - 14
 
         

ร้านบริการเสริมสวย      

โรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 9
    จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง

ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 23 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 7 แห่ง

อู่ต่อรถ จำนวน 7 แห่ง

โชว์รูมรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง

ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207