ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สระกะเทียม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256216,15165,44376,921173,244154,471103,19674,99474,261122,049104,742--965,472
256140,78134,23645,34335,81144,04553,57039,94034,91629,01740,75439,60626,105464,124
25603,0581,9116,7661,51737,10846,24737,40735,82929,68628,99437,62540,081306,229
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 มี.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2559   1,470
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,737,295
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี