หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ 5 กิโลกรัม จำนวน 51 ถุง ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว จำนวน 510 กระป๋อง น้ำมันพืช จำนวน 51 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 408 ห่อ นมกล่อง 612 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนวัดสระกะเทียม โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย รวมเงิน 74,424.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดสระกะเทียม จำนวน 5,460 กล่องๆ7.82 บาท เงิน 42,697.20 บาท โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก จำนวน 840 กล่องๆ7.82บาท เงิน 6,568.80บาท โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 2,142 กล่องๆ7.82บาท เงิน 16,750.44บาท รวมเงิน 66,016.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดสระกะเทียม จำนวน 5,460 กล่องๆ7.82บาท เงิน 42,697.20บาท โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก จำนวน 840 กล่องๆละ 7.82บาท เงิน 6,568.80บาท โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 2,142 กล่องๆละ 7.82บาท เงิน 16,750.44บาท รวมเงิน 66,016.44บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดสระกะเทียม จำนวน 5,460 กล่องๆ7.82 บาท เงิน 42,697.20 บาท โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก จำนวน 840 กล่องๆ7.82บาท เงิน 6,568.80บาท โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 2,142 กล่องๆ7.82บาท เงิน 16,750.44บาท รวมเงิน 66,016.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างอาหารกลางวัน ศพด.บ้านต้นมะขาม จำนวน 21X28X20 รวมเป็นเงิน 11,760.-บาท เดือน มิ.ย.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างวางท่อเมนประปาหมู่ที่ 6,7,12 สถานที่บ้านนายชวน คงเจริญ ถึงบ้านนางเอื้อกูล คล้ายแสงจันทร์ โดยใช้ท่อ PE ขนาดศูนย์กลาง 63 มม. ความยาว 482 เมตร ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บริเวณบ้านนายละออง ไสไหม ความกว้าง 3.00 ม. ความยาว 304 ม. หนา 0.05 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 14 ศาลากลางหมู่บ้านถึงบ้านนายอุทิศ บรรณสาร โดยใช้ท่อ PE ขนาดศูนย์กลาง 63 มม. ความยาว 280 เมตร ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2