หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานเก็บค่าขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างป้ายปิดประกาศ/ป้ายสำหรับนับคะแนน จำนวน 30 ป้ายๆ ละ 1,960.-บาท รวมเป็นเงิน 58,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างอาหารสำหรับผู้กักตัว 27-29 ก.ย.2564 เงิน 5,400.-บาท อาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 27-29 ก.ย.2564 เงิน 2,565.-บาท รวมเงิน 7,965.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปาผิวดิน (ประจำเดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปาผิวดิน (ประจำเดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายขุนทอง ศรีลาจันทร์ ถึงคลองชลประทาาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่นอ้ยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘,๑๑ สถานที่บ้านผู้ใหญ่ปรีชา เอี่ยมสะอาด ถึงบ้านนางไสว ยโสธร โดยใช้ท่อPEขนาดศูนย์กลาง ๖๓ มม. ความยาว ๘๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างอาหารสำหรับผู้กักตัว วันที่ 23-26 ก.ย.2564 เงิน 13,905.-บาท อาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 23-26 ก.ย.2564 เงิน 3,870.-บาท รวมเป็นเงิน 17,775.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9