หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ 0023.5/ว 126 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 27)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.5/ว 1721 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 (ดู : 21)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.5/ว 1723 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ เดือนมกราคม 2566 (ดู : 23)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.4/ว 127 สำรวจข้อมูลหอพักที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน (ดู : 20)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
นฐ0023.3/ว113 คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 29)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว114 ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมใน E - learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 (ดู : 32)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1,573
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207