หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ 0023.3/ว 1779 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 (ดู : 57)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.5/ว 1781 การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 52)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
นฐ0023.3/ว124 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (ดู : 74)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว1668 การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 47)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.5/ว 1676 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 (ดู : 45)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.5/ว 125 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 75)  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,573
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207