หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
วิสัยทัศน์ อบต.สระกะเทียม
“อบต.สระกะเทียม ตำบลน่าอยู่
มุ่งพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
OTOP ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
1
2
3
   
 
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 74 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออ [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 165 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม อบต.สระกะเทียม [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 195 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 207 
แผนที่ อบต.สระกะเทียม [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 233 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 242 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 242 
ประกาศรับสมัครเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 326 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 244 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 247 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 216 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 209 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน บริเวณประเทศไทย จะเกิดพายุฤดูร้อน [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 233 
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/ 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 232 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 189 
คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 271 
หมายเลขโทรศัพท์นายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 259 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 169 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 180 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 267 
 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 209 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 267 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 193 
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 212 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 546 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.สระกะเทียม [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 610 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม ประจำปีงบประมาณ 25 [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 613 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 566 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวโอนย้ายฯ- [ 2 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 906 
 
 
สัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สระกะเทียม [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 58 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สระกะเทียม [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ [ 13 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 158 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 218 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 123 
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 202 
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 229 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 214 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 227 
สรุปราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 201 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 185 
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 513 
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 644 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 493 
แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 462 
 
นฐ0023.3/ว20182 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 (ดู : 46)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว20183 แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (ดู : 32)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว20185 ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ดู : 25)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ0023.6/ว1196 มติการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (ดู : 33)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 20263 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 3)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 20264 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 3)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 20265 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)) (ดู : 2)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 20266 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 5)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.6/ว 20015 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (ดู : 53)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.2/ว1184 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 106 กลับต้นสังกัด (ดู : 29)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว20042 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 -30 (ดู : 25)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.6/ว20117 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 20)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว20044 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 29)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.6/ว20119 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 (ดู : 16)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 20049 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 33)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.6/ว20120 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 30)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.6/ว20045 การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย (ดู : 33)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว20135 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 4)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 20050 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565 (ดู : 42)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว20136 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (27 พ.ย. 2565)    อ่าน 12836  ตอบ 2146  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (27 พ.ย. 2565)    อ่าน 2516  ตอบ 92  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 ต.ค. 2565)    อ่าน 546  ตอบ 1  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ต.ค. 2565)    อ่าน 237  ตอบ 1  
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
ระบบจองคิว ออนไลน์ ระบบกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
 
 
   
 
อบต.ไทรงาม เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้บริ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดแยกขยะต้นทาง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ไทรงาม #การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สระกะเทียม ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สระกะเทียม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ล อ ย ก ร ะ ท ง ประจำปี 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.สระกะเทียม สัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.สระกะเทียม สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สระกะเทียม [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สระกะเทียม ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บางไทรป่า ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอบางเลน (อุ [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.สระกะเทียม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
อบต.สระกะเทียม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
อบต.สระกะเทียม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
อบต.บางไทรป่า ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บางไทรป่า ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 20 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
 
 
 
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -

วัดสระกะเทียม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207
 
  ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการโยธา
  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านงานรายได้หรือภาษี
  ด้านการศึกษา