หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
วิสัยทัศน์ อบต.สระกะเทียม
“อบต.สระกะเทียม ตำบลน่าอยู่
มุ่งพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
OTOP ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
1
2
3
   
 
 
แผนที่ อบต.สระกะเทียม [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 66 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 73 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 97 
ประกาศรับสมัครเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 88 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 89 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 76 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 75 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน บริเวณประเทศไทย จะเกิดพายุฤดูร้อน [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/ 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 121 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 56 
คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 113 
หมายเลขโทรศัพท์นายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 117 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 50 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 126 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 133 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 102 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 125 
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 87 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
สรุปราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 390 
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 511 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 419 
แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 389 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 406 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว ฯ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 380 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์่เซนติเมตร หมู่ที่ 1 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 387 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านโดยใช้ท่อ HDPE [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 472 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยบ้านครู [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 441 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 440 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 454 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.สุรียัน ถึงบ้านนา [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 466 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ซอย บ้า [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 426 
 
นฐ 0023.3/ว646 ประชาสัมพันธ์สภาวะการศึกษาไทย สกศ (ดู : 21)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10638 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 (ดู : 16)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10639 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 13)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 10447 การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 35)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 10448 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 26)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10514 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 (ดู : 1)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10510 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (ดู : 1)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10511 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว (ดู : 2)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10512 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (ดู : 1)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10513 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ (ดู : 2)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.1/ว10295 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ (ดู : 52)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว633 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565 (ดู : 17)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว634 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ดู : 33)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 10294 รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (ดู : 34)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 10181 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (ดู : 29)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 10182 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (ดู : 25)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ0023.1/ว620 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู : 31)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.1/ว623 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - บทบาทและความสำคัญ (ดู : 21)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.2/ว 624 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ดู : 36)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ0023.1/ว10234 การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี (ดู : 4)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
 
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ กศ. มท 0816.3/ว1954  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1936  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1955 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1949  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1897  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7583-7658 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2032  ตอบ 130  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 มิ.ย. 2565)    อ่าน 9524  ตอบ 1815  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 มิ.ย. 2565)    อ่าน 1731  ตอบ 50  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (15 มิ.ย. 2565)    อ่าน 8  ตอบ 0  
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
ระบบจองคิว ออนไลน์ ระบบกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
 
 
   
 
อบต.บางไทรป่า เอกสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพอปท.ในกาารจัดการสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.สระกะเทียม กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดฯ กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันค [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.สระกะเทียม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.สระกะเทียม เข้าร่วมประชุม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือ [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.บางไทรป่า การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบียยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.สระกะเทียม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลสระกะเทียม [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.สระกะเทียม กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รร.วัดสระกะเที [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.สระกะเทียม โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.10 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.สระกะเทียม โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.1 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.สระกะเทียม โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม. 2 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.สระกะเทียม โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.14 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.สระกะเทียม โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม. 9 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.สระกะเทียม โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.4 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.สระกะเทียม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กบ้านต้นมะขาม เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิด [ 5 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
 
 
 
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -

วัดสระกะเทียม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207
 
  ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการโยธา
  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านงานรายได้หรือภาษี
  ด้านการศึกษา