หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
วิสัยทัศน์ อบต.สระกะเทียม
“อบต.สระกะเทียม ตำบลน่าอยู่
มุ่งพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
OTOP ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
1
2
3
   
 
 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
แผนที่ อบต.สระกะเทียม [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 122 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 122 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 147 
ประกาศรับสมัครเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 148 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 141 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 139 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 123 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 121 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน บริเวณประเทศไทย จะเกิดพายุฤดูร้อน [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 137 
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/ 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 155 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 97 
คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 160 
หมายเลขโทรศัพท์นายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 161 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 87 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 94 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 173 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 176 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 143 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 160 
 
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 98 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 471 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.สระกะเทียม [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 531 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม ประจำปีงบประมาณ 25 [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 531 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 494 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวโอนย้ายฯ- [ 2 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 824 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 86 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 136 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 129 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 134 
สรุปราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 120 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 106 
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 431 
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 547 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 440 
แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 407 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 430 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว ฯ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 407 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์่เซนติเมตร หมู่ที่ 1 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 413 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านโดยใช้ท่อ HDPE [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 501 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยบ้านครู [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 467 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 465 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 494 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลสอบราคา- [ 2 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 795 
 
นฐ 0023.3/ว 13130 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 33)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 777 แจ้งยอดเงินที่นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 50)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว13100 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 24)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว13095 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ดู : 20)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว13097 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 13107 สำรวจสถานที่กำจัดขยะของเอกชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 11)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 776 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู : 9)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว12845 ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ดู : 38)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว12848 คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (ดู : 34)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว12851 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 25)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ0023.4/ว12879 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล (ดู : 29)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 12932 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ดู : 9)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ0023.1/12844 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Shoecase Awds 2022 (ดู : 12)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 12928 การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) (ดู : 15)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 12933 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (ดู : 16)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.4/ว12935 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2564 (ดู : 1)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 12801 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 49)  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.5/ว 772 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 16)  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 12686 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู : 24)  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 12682 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (ดู : 10)  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ส.ค. 2565)    อ่าน 10519  ตอบ 1915  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 ก.ค. 2565)    อ่าน 1890  ตอบ 52  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2214  ตอบ 130  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (15 มิ.ย. 2565)    อ่าน 45  ตอบ 0  
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
ระบบจองคิว ออนไลน์ ระบบกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
 
 
   
 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สระกะเทียม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.สระกะเทียม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ) ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.สระกะเทียม ลงพื้นที่ ปฏิบัติงาน แก้ไขสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 ตำบล [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.สระกะเทียม ประชุมหารือแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.สระกะเทียม รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) [ 20 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
อบต.สระกะเทียม ศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม ผู้นำท้องถิ่น ฯ อบต.บางน้ำผึ [ 19 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.สระกะเทียม ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
อบต.สระกะเทียม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2565 วัดสระกะเทียม [ 12 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
อบต.สระกะเทียม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2565 วัดลาดหญ้าแพรก [ 12 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.สระกะเทียม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2565 วัดใหม่ดอนทราย [ 12 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.สระกะเทียม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
อบต.บางไทรป่า การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านของอบต.บางไทรป่า [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.บางไทรป่า เอกสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพอปท.ในกาารจัดการสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
อบต.สระกะเทียม กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดฯ กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันค [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
 
 
 
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -

วัดสระกะเทียม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207
 
  ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการโยธา
  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านงานรายได้หรือภาษี
  ด้านการศึกษา