หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
วิสัยทัศน์ อบต.สระกะเทียม
“อบต.สระกะเทียม ตำบลน่าอยู่
มุ่งพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
OTOP ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
1
2
3
 
 
 
 
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 31 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 46 
ข้อ 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (เดือน ต.ค.65 - มี.ค. 66) [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 84 
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 117 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 89 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 82 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 117 
สถิติผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.สระกระเทียม [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม และให้คำปรึกษาทางจริยธรรม [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 27 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้า [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 126 
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.สระกะเทียม ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการใน [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 153 
 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 334 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 383 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 314 
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 349 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 641 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.สระกะเทียม [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 721 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม ประจำปีงบประมาณ 25 [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 723 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 656 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวโอนย้ายฯ- [ 2 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 1007 
 
 
ราคากลางปรับปรุงศูนย์ไททรงดำ หมู่ที่ 9 [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ราคากลางถนน หมู่ที่ 12 [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ราคากลางถนน หมู่ที่ 11 [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซมระบบหอถังพร้อมเจาะบ่อบาดาลฯ หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
รายละเอียดโครงการซ่อมแซมระบบหอถังพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบหอถังพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบหอถัง [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบหอถังพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 24 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 10 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ร่างขอบเขตโครงการซ่อมแซมระบบหอถังพร้อมเจาะบ่อบาดาล ฯ หมู่ที่ 10 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซมระบบหอถังพร้อมเจาะบ่อบาดาลฯ หมู่ที่ 10 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
รายละเอียดโครงการซ่อมแซมระบบหอถังพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ได้ คือ นายนิเวศน์ น [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
สัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 150 
 
นฐ 0023.6/ 584 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม การสร้างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในโรงเรียนสำหรับครู (ดู : 2)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว9794 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีก... (ดู : 19)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/8791 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบ... (ดู : 20)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว8755 รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่... (ดู : 62)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว8697 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมาย... (ดู : 24)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/8696 แนวทางปกิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉล... (ดู : 22)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 576 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน ประจำปี พ... (ดู : 54)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 577 แนวทางแก้ไขกรณ๊ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งานจากเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้ (ดู : 36)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 573 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถาม... (ดู : 9)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
นฐ0023.1/ว571 มหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งว่า ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกส... (ดู : 18)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
นฐ0023.1/ว572 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร โครงการจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะส... (ดู : 30)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
นฐ 0023.5/ว 8553 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เ... (ดู : 48)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
นฐ 0023.5/ว 8552 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เ... (ดู : 30)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว8550 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว8548 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ... (ดู : 17)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
นฐ 0023.6/ว 8547 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 18)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 8514 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 53)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว8481 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 17)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว8480 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภ... (ดู : 20)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8479 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 17)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 มิ.ย. 2566)    อ่าน 15905  ตอบ 2489  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ค. 2566)    อ่าน 4020  ตอบ 180  
จดทะเบียนพาณิชย์ (15 พ.ค. 2566)    อ่าน 56  ตอบ 2  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 มี.ค. 2566)    อ่าน 32  ตอบ 0  
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
อบต.สระกะเทียม
ขอแจ้งตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้
 
 
 
   
 
อบต.สระกะเทียม ราคากลางปรับปรุงศูนย์ไททรงดำ หมู่ที่ 9 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระกะเทียม ราคากลางถนน หมู่ที่ 12 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ราคากลางถนน หมู่ที่ 11 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พ.ค. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ตรวจเยี่ยมติดตาม งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ประชุมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนหมู่ 9 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.สระกะเทียม พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สระกะเทียม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสระกะเทียม [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สระกะเทียม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเกิดวาตภัย จากลมพายุพัด [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระกะเทียม เปิดการอบรมฯ และเยี่ยมชม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
วัดสระกะเทียม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207
 
  ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการโยธา
  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านงานรายได้หรือภาษี
  ด้านการศึกษา