หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
วิสัยทัศน์ อบต.สระกะเทียม
“อบต.สระกะเทียม ตำบลน่าอยู่
มุ่งพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
OTOP ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
1
2
3
   
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ข้อ 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (เดือน ต.ค.65 - มี.ค. 66) [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 58 
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 89 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 58 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 87 
ประกาศให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้า [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 104 
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.สระกะเทียม ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการใน [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 128 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 107 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 110 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 114 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 170 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออ [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 257 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม อบต.สระกะเทียม [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 281 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 285 
แผนที่ อบต.สระกะเทียม [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 319 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 336 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 312 
 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 302 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 353 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 284 
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 303 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 609 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.สระกะเทียม [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 681 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม ประจำปีงบประมาณ 25 [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 690 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 627 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวโอนย้ายฯ- [ 2 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 976 
 
 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 6 
สัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 126 
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สระกะเทียม [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 118 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 159 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 149 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 132 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.สระกะเทียม [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ [ 13 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 87 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 226 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 314 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 198 
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 277 
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 297 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 284 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 302 
สรุปราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 272 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 257 
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 578 
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 717 
 
นฐ 0023.3/ว 2314 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2312 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว 2359 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว2376 หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว 2377  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว2382 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว2387 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนเข้าร่วมงานศาลปกครองพบประชาชนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว158 การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ดู : 52)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว2225 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ฯ (ดู : 45)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว2228 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 45)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2289 ขอแจ้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ดู : 13)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2286 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (ดู : 10)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 2288 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 34)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 148 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 79)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2140 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 33)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2141 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 31)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว149 ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 53)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว155 แจ้งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนการนำเข้าข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 12)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว156 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ดู : 13)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว2065 รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (ดู : 53)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 มี.ค. 2566)    อ่าน 14843  ตอบ 2372  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 มี.ค. 2566)    อ่าน 3524  ตอบ 169  
จดทะเบียนพาณิชย์ (10 มี.ค. 2566)    อ่าน 12  ตอบ 1  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 มี.ค. 2566)    อ่าน 6  ตอบ 0  
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
ระบบจองคิว ออนไลน์ ระบบกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
 
 
   
 
อบต.สระกะเทียม รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ข้อ 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (เดือน ต.ค.65 - มี.ค. 66) [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระกะเทียม สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.บางไทรป่า รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 [ 27 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.สระกะเทียม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ เดือน ม.ค - ก.พ. 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บางไทรป่า ประกาศสภาอบต.บางไทรป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2566 และสมัยแรกของ [ 20 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 45 
อบต.สระกะเทียม ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน ม.ค - ก.พ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม ตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ระพาดสายไฟ เดือน ม.ค.- ก.พ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สามัญที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.สระกะเทียม สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 14 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 42 
อบต.บางไทรป่า ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ 2- 3 ปีฯ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมส [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
 
 
 
 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
วัดสระกะเทียม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207
 
  ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการโยธา
  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านงานรายได้หรือภาษี
  ด้านการศึกษา