หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
วิสัยทัศน์ อบต.สระกะเทียม
“อบต.สระกะเทียม ตำบลน่าอยู่
มุ่งพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
OTOP ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
1
2
3
   
 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออ [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม อบต.สระกะเทียม [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 111 
แผนที่ อบต.สระกะเทียม [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 159 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 161 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 177 
ประกาศรับสมัครเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 210 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 175 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 179 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 156 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 149 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน บริเวณประเทศไทย จะเกิดพายุฤดูร้อน [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 170 
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/ 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 185 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 126 
คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 196 
หมายเลขโทรศัพท์นายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 195 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 112 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 124 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 210 
แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 209 
 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 148 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 132 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 499 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.สระกะเทียม [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 560 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม ประจำปีงบประมาณ 25 [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 562 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 515 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวโอนย้ายฯ- [ 2 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 854 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 94 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 138 
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 122 
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 173 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 154 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 163 
สรุปราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สระกะเทียม [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 145 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 135 
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 465 
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 582 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 458 
แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 428 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 454 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว ฯ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 429 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์่เซนติเมตร หมู่ที่ 1 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 435 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านโดยใช้ท่อ HDPE [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 532 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยบ้านครู [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 489 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 490 
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 528 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลสอบราคา- [ 2 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 822 
 
นฐ0023.3/ว945 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย (ดู : 7)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว944 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5 (Virtual Workshop Safe Community... (ดู : 4)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว943 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอ... (ดู : 8)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.1/ว16232 สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประ... (ดู : 10)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.1/ว16231 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ... (ดู : 8)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16224 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่อง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ดู : 28)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 16222 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเดือนกันยายน 25... (ดู : 33)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16164 การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหน... (ดู : 53)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.1/ว940 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปร... (ดู : 39)  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 937 จัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (สิงหาคม 2565) (ดู : 113)  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/939 โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 10)  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว15908 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) (ดู : 27)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว15909 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 44)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 928 ขอส่งสื่อชุดนิทาน อ่านอุ่นรัก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (ดู : 23)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว15910 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 47)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 927 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี (ดู : 12)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 926 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 (ดู : 11)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 15957 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 28)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ 16025 การเปิดใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16026 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 (ดู : 10)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ก.ย. 2565)    อ่าน 2128  ตอบ 69  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 ก.ย. 2565)    อ่าน 11420  ตอบ 2025  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2366  ตอบ 130  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (15 มิ.ย. 2565)    อ่าน 76  ตอบ 0  
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
ระบบจองคิว ออนไลน์ ระบบกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
 
 
   
 
อบต.สระกะเทียม ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.สระกะเทียม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 148 
อบต.สระกะเทียม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
อบต.สระกะเทียม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออ [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.สระกะเทียม ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม อบต.สระกะเทียม [ 23 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
อบต.สระกะเทียม ประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.สระกะเทียม โครงการ สเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันไวรัสโควิด - 19 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
อบต.สระกะเทียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปฎิบัติงานล้างไลน์ระบบ ในพื้นที่ ตำบลสระกะเทียม [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.สระกะเทียม ถวยเทียนพรรษาพระราชทานฯ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 180 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.สระกะเทียม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 59 
อบต.สระกะเทียม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ) ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
อบต.สระกะเทียม ลงพื้นที่ ปฏิบัติงาน แก้ไขสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 ตำบล [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 62 
อบต.สระกะเทียม ประชุมหารือแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
อบต.สระกะเทียม รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) [ 20 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 111 
 
 
 
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -

วัดสระกะเทียม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207
 
  ท่าน ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม พัฒนาด้านอะไร
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการโยธา
  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านงานรายได้หรือภาษี
  ด้านการศึกษา