หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 


นายสมาน เรืองจุ้ย
ประธานสภา
 


นางสาวมยุลี พิมพ์พาท
เลขานุการสภา


นายรังสรรค์ ตังป๊อก
รองประธานสภา
 
 


นายสมศักดิ์ ชุ่มจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายสุรพล บัวแสง
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายบุญชู นิลดี
สมาชิก อบต.หมู่ 2


นายไพฑูรย์ ใจดี
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นางกาญจนา จารุวรรธนะ
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นายสมศักดิ์ เปล่งขำ
สมาชิก อบต.หมู่ 3