หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายสมาน เรืองจุ้ย
ประธานสภา
 


นายรังสรรค์ ตังป๊อก
รองประธานสภา


นางสาวมยุลี พิมพ์พาท
เลขานุการสภา
 
 


นายสมศักดิ์ ชุ่มจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายสุรพล บัวแสง
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายบุญชู นิลดี
สมาชิก อบต.หมู่ 2


นายไพฑูรย์ ใจดี
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นางกาญจนา จารุวรรธนะ
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นายสมศักดิ์ เปล่งขำ
สมาชิก อบต.หมู่ 3
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207