หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายไพรุณ ธนาภิวัฒน์
ประธานสภา อบต.สระกะเทียม
โทร : 081-948-9202
 


นายเจริญชัย เครืออยู่
รองประธานสภา อบต.สระกะเทียม
โทร : 093-429-9996


ว่าที่ ร.ต.พิพิธนนท์ จินดามรกฎ
เลขาสภา อบต.สระกะเทียม
 
 


นายสุรพล บัวแสง
สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม หมู่ที่ 1
โทร : 089-912-3059


นายบุญชู นิลดี
สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม หมู่ที่ 2
โทร : 081-832-8207


นางกาญจนา จารุวรรธนะ
สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม หมู่ที่ 3
โทร : 086-800-1008


นางทิตยาภรณ์ สุริยะวงศา
สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม หมู่ที่ 4
โทร : 081-643-9228


นายเจริญชัย เครืออยู่
สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม หมู่ที่ 5
โทร : 093-429-9996


นางทัศนีย์ เพิ่มนาม
สมาชิกสภา อบต.สระกะเทียม หมู่ที่ 6
โทร : 081-193-9803
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207