หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
ขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา”  
 

ขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (ศอญ.จอส. ๙๐๔) ร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สํานักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทํา สื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ \"เราทําความดีด้วยหัวใจ\" ในแอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา”
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” แก่ประชาชน และสมาชิกจิตอาสาไห้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถดาวโหลดได้ทาง สแกน QR code หรือ https://play.google.com/store/apps/details…

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10.43 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207