หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  
 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 10.58 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207