หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ประจำปี 2562)  
 

http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=order&mode=detail&id=7284

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 11.29 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207