หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สายภายในตำบล  
 

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สายภายในตำบลสระกะเทียม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding1)

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 12.01 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207