หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


 
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม. 9  
 

วัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565
    
     ด.ต. บรรพต กันแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม มอบหมายให้ คุณสุเทพ สิงห์ลอ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 พร้อมด้วย กองสาธารณสุขฯ อบต.สระกะเทียม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 อสม. และ รพ.สต.สระกะเทียม ดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ไม่ให้มีลูกน้ำ ยุงลายในบ้านเรือนประชาชน วัด และโรงเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 9 เวลา 13.00 - 17.00 น. (รอบบ่าย) ตามแผนปฏิบัติงาน ค่ะ
    
ด้วยความห่วงใย
จาก
ด.ต. บรรพต  กันแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 14.31 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/32

ลำดับภาพที่ 2/32

ลำดับภาพที่ 3/32

ลำดับภาพที่ 4/32

ลำดับภาพที่ 5/32

ลำดับภาพที่ 6/32

ลำดับภาพที่ 7/32

ลำดับภาพที่ 8/32

ลำดับภาพที่ 9/32

ลำดับภาพที่ 10/32

ลำดับภาพที่ 11/32

ลำดับภาพที่ 12/32

ลำดับภาพที่ 13/32

ลำดับภาพที่ 14/32

ลำดับภาพที่ 15/32

ลำดับภาพที่ 16/32

ลำดับภาพที่ 17/32

ลำดับภาพที่ 18/32

ลำดับภาพที่ 19/32

ลำดับภาพที่ 20/32

ลำดับภาพที่ 21/32

ลำดับภาพที่ 22/32

ลำดับภาพที่ 23/32

ลำดับภาพที่ 24/32

ลำดับภาพที่ 25/32

ลำดับภาพที่ 26/32

ลำดับภาพที่ 27/32

ลำดับภาพที่ 28/32

ลำดับภาพที่ 29/32

ลำดับภาพที่ 30/32

ลำดับภาพที่ 31/32

ลำดับภาพที่ 32/32
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207