หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


 
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.1  
 

น จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565
    
     ด.ต. บรรพต กันแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ อบต.สระกะเทียม ร่วมกับ อสม. และ รพ.สต.ลาดหญ้าแพรก ดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ไม่ให้มีลูกน้ำ ยุงลายในบ้านเรือนประชาชน วัด และโรงเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 2 เวลา 13.00 - 17.00 น. (รอบบ่าย) ตามแผนปฏิบัติงาน ค่ะ
    
ด้วยความห่วงใย
จาก
ด.ต. บรรพต  กันแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 15.03 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/56

ลำดับภาพที่ 2/56

ลำดับภาพที่ 3/56

ลำดับภาพที่ 4/56

ลำดับภาพที่ 5/56

ลำดับภาพที่ 6/56

ลำดับภาพที่ 7/56

ลำดับภาพที่ 8/56

ลำดับภาพที่ 9/56

ลำดับภาพที่ 10/56

ลำดับภาพที่ 11/56

ลำดับภาพที่ 12/56

ลำดับภาพที่ 13/56

ลำดับภาพที่ 14/56

ลำดับภาพที่ 15/56

ลำดับภาพที่ 16/56

ลำดับภาพที่ 17/56

ลำดับภาพที่ 18/56

ลำดับภาพที่ 19/56

ลำดับภาพที่ 20/56

ลำดับภาพที่ 21/56

ลำดับภาพที่ 22/56

ลำดับภาพที่ 23/56

ลำดับภาพที่ 24/56

ลำดับภาพที่ 25/56

ลำดับภาพที่ 26/56

ลำดับภาพที่ 27/56

ลำดับภาพที่ 28/56

ลำดับภาพที่ 29/56

ลำดับภาพที่ 30/56

ลำดับภาพที่ 31/56

ลำดับภาพที่ 32/56

ลำดับภาพที่ 33/56

ลำดับภาพที่ 34/56

ลำดับภาพที่ 35/56

ลำดับภาพที่ 36/56

ลำดับภาพที่ 37/56

ลำดับภาพที่ 38/56

ลำดับภาพที่ 39/56

ลำดับภาพที่ 40/56

ลำดับภาพที่ 41/56

ลำดับภาพที่ 42/56

ลำดับภาพที่ 43/56

ลำดับภาพที่ 44/56

ลำดับภาพที่ 45/56

ลำดับภาพที่ 46/56

ลำดับภาพที่ 47/56

ลำดับภาพที่ 48/56

ลำดับภาพที่ 49/56

ลำดับภาพที่ 50/56

ลำดับภาพที่ 51/56

ลำดับภาพที่ 52/56

ลำดับภาพที่ 53/56

ลำดับภาพที่ 54/56

ลำดับภาพที่ 55/56

ลำดับภาพที่ 56/56
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207