หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะฯ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 11.04 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207