หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แจ้งประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565     (ลวท.23กพ.2565)เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  และมาตรการแนบท้าย
1. มาตรการการจัดกิจกรรม
    รวมกลุ่มของบุคคล
2.การปรับมาตรการแบบบูรณา    
    การสำหรับพื้นที่
3.สำหรับมาตรการแบบบูรณาการ
  ในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่  
   กำหนดไว้ในข้อ2
      ทั้งนี้ ข้อ1 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
    ส่วนข้อ 2 ให้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ประกาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 11.01 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 233 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207