หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
เรื่อง มาตการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้างตำบล และพนักงานจ้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 09.26 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เนียมกลั่น

ผู้เข้าชม 243 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207