หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯลฯ   28 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต    28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561   28 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   28 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   27 มิ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9