หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯลฯ   28 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต    28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561   28 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   28 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   28 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   27 มิ.ย. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207