หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระกะเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านโดยใช้ท่อ HDPE   8 ก.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระกะเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยบ้านครูพเยาว์ แก้วสะอาด   8 ก.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระกะเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13   8 ก.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระกะเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12   8 ก.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระกะเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.สุรียัน ถึงบ้านนายชาญ ใจอารีย์ หมู่ที่ 8   8 ก.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระกะเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ซอย บ้านนายสำเริง เจริญฉาย   8 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯลฯ   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 มิ.ย. 2562 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37