หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
อำนาจหน้าที่
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อำนาจหน้าที่กองช่าง [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 0  
 
อำนาจหน้าที่กองการศึกษา การศึกษาและวัฒนธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 0  
 
อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 0  
 
อำนาจหน้าที่กองคลัง [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
อำนาจหน้าที่สำนักปลัด [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 0  
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลสระกะเทียม [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
คำสั่่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ที่ 65/2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ เรื่องการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207