หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานผลการนำแผนการป้องกันการทุจริตไปปฎิบัติรอบ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการนำแผนการป้องกันการทุจริตไปปฎิบัติรอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207