หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมและป้องกันการทจริต [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศ กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตฯ [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207