หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 

มีทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองธรรมชาติ จำนวน 3 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบประปาหมู่บ้าน      

คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง