หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


ว่าที่ ร.ต.พิพิธนนท์ จินดามรกฎ
ปลัด อบต.สระกะเทียม
โทร : 061-3653549


นางสาวสุภาพร วงศ์จิรวัฒนกุล
รองปลัด อบต.สระกะเทียม
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุณีย์ บุญสิริชูโต
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-4512935


นายวีระชัย หมวดดำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
โทร : 086-5972013


นางศรีจิตรา เอกจีน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 061-0949287


นางสาวกาญจนา เก้าลิ้ม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 095-2582184


นายธีรพงศ์ หิรัญยูปกรณ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 094-2865568


นายพัสกร ภุชชงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 099-4125145


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207