หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


ว่าที่ ร.ต.พิพิธนนท์ จินดามรกฎ
ปลัด อบต.สระกะเทียม


นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม
รองปลัด อบต.สระกะเทียม
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุณีย์ บุญสิริชูโต
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศรีจิตรา เอกจีน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวกาญจนา เก้าลิ้ม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายธีรพงศ์ หิรัญยูปกรณ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายพัสกร ภุชชงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนรินธรณ์ ยินดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางเบญจวรรณ เนียมกลั่น
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 034-300-206,
034-300-207